Saltar al contenido

download WhatsApp Plus

WhatsApp Plus V9.93 Yeni Güncelleme (Fouad Mods tarafından): Gelişmiş İyileştirmeler – Kas. 2023 [TR]

WhatsApp Plus

WhatsApp Plus

Resmi internet sitesi: whatsplusdescargar.app

WhatsApp Plus hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın

FouadMods ekibi tarafından birkaç gün önce, merakla beklenen bir duyuru yapıldı: WhatsApp Plus yine yeni bir güncelleme aldı – WhatsApp Plus V9.93! Bu WhatsApp Plus güncellemesi, orijinal WA sürümü 2.23.21.88’e dayanmaktadır. Teknolojideki değişen trendlere ayak uydurur ve mümkün olduğunca orijinal WA’nın sahip olduğu tüm harika özellikleri size sunar. Ayrıca, bu güncelleme uygulama deneyiminizi daha da geliştirecek özel özellikler ekler. Bu makaleyi takip ederek WhatsApp Plus V9.93 değişiklik günlüğüne hızlı bir göz atın ve WhatsApp Plus güncellemesi hakkındaki sürprizleri ve kolaylıkları keşfetmeye devam edin!

Indir WhatsApp Plus 9-93

WhatsApp Plus V9.93 güncelleme günlüğü

 • Ev Ekranı İçin Gece/Aydınlık İkon Seçeneği Yeniden Tanıtıldı:
  Şimdi ev ekranınızı gece/aydınlık ikon özelliği ile özelleştirebilirsiniz.
 • Geliştirilmiş Görüntü Durumu Gizleme İşlevselliği:
  Belirli cihazlarda görüntü durumu gizleme ile ilgili sorunları çözüldü.
 • Yuvarlatılmış Girişle Geliştirilmiş Ses Kaydı:
  Daha akıcı bir yuvarlatılmış girişle ses kaydı endişeleri giderildi.
 • Kaydırma Satır Özellikleri Sorunları Giderildi:
  Fonksiyonel olmayan kaydırma satır özellikleri için düzeltilmiş bir deneyimin keyfini çıkarın.
 • Kaydırırken Boşlukları Ortadan Kaldırmak İçin Optimize Edilmiş Kullanıcı Arayüzü:
  Gelişmiş bir kullanıcı arayüzü, kaydırma sırasında gereksiz boşlukları ortadan kaldırarak.
 • Arama İşlevselliğini Düzeltildi:
  Çağrılarınız arasında sorunsuzca arama yapın, çözülen arama sorunu ile.
 • Balon Alt Çubuğunda Rasgele Çökmeleri Düzeltildi:
  Rasgele balon alt çubuğu çökmeleri için düzeltilmiş, beklenmeyen çökmeler yok.
 • Anti-View Once Sorunları Ele Alındı:
  Anti-View Once özelliği ile ilgili sorunların çözümü ile gizliliği sağlayın.
 • Android 14’teki Depolama Sorunları Giderildi:
  Sorunsuz bir deneyim için Android 14’e özgü depolama sorunları giderildi.
 • Android 13+ Üzerinde Yedekleme/Geri Yükleme Sorunları Düzeltildi:
  Android 13 ve üzerinde sorunsuz bir yedekleme ve geri yükleme süreci için sağlamıştır.
 • Stability Improvements for Android 14 Theme Download:
  Android 14’teki tema indirme sorununa karşı geliştirilmiş kararlılık.
 • Enhanced Backup/Restore Compatibility on Android 14+:
  Android 14 ve üzerinde yedekleme ve geri yükleme sorunlarına yönelik güvenilir bir süreç için ele alınmıştır.
 • Eliminated Crashes on Older Devices:
  Çökmeye ilişkin sorunların çözümü ile eski cihazlarda kararlılık yaşayın.
 • Optimized iOS14 Entry Style:
  iOS14 cihazlarında sorunsuz bir deneyim için geliştirilmiş giriş stili.
 • Stability in Calls History:
  Belirli cihazlarda çağrı geçmişi bölümündeki çökmeleri çözüldü.
 • Prioritized Ghost Mode over Custom Privacy:
  Hayalet Modu şimdi öncelikli olarak, geliştirilmiş gizlilik ayarlarını sağlayarak.
 • Miscellaneous General Bug Fixes:
  Genel olarak daha pürüzsüz ve optimize edilmiş bir kullanıcı deneyimi sunmak için birkaç genel hata düzeltmesi.

WhatsApp Plus V9.93, ücretsiz ve reklamsız bir sohbet platformudur. Bu platform, sorunsuz, hızlı ve güvenli bir iletişim deneyimi sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Neden geleceği bekleyesiniz ki? WhatsApp Plus V9.93’ü şimdi indirin ve en son WA Mods deneyiminden hemen yararlanın!

İlgili konular bu makalede:

WhatsApp Plus V17.60 Latest Version Download (by AlexMods | HeyMods): Ghost Mode – Updated in Dec. 2023

WhatsApp Plus

WhatsApp Plus

Latest Updated: 1 Day ago | Size: 75.6 MB | Official Website: whatsplusdescargar.app

AlexMods | HeyMods has once again showcased remarkable creativity in WhatsApp Plus V17.60. This latest update brings numerous changes, featuring over 25 new functionalities and addressing more than 50 historical bugs, ensuring a more stable and seamless WhatsApp Plus experience. In the following text, we will focus on the most notable change introduced in this update – the Ghost Mode.

WhatsApp Plus Download 17-60

WhatsApp Plus Ghost Mode

When you activate Ghost Mode, no one can trace your dynamic use of WhatsApp Plus. This means that Ghost Mode can create an atmosphere for your contacts as if you are offline and have not received any messages. The last seen status is frozen, opened messages no longer show blue double ticks, and you can secretly view others’ statuses.

For users who prioritize privacy, this is undoubtedly good news. You no longer need to separately configure whether to display the last seen status and blue double ticks. Simply click on the ghost icon in the top right corner to activate Ghost Mode and achieve this effect.

In addition to the highlighted Ghost Mode, WhatsApp Plus New Update has many new features waiting for you to explore. You can quickly learn about the changes through the update log below! Now is the perfect time to download WhatsApp Plus V17.60 – put yourself at the forefront of experiencing the latest features.

WhatsApp Plus V17.60 Changelog for Base Update 2.23.23.78:

 • New Feature:
  • Integration of Ghost Mode
  • Addition of See Message Edit History feature
  • Inclusion of an option to Show/Hide Ghost Mode Icon
  • Implementation of an option to display Night/Light Icon on the Home screen
  • Introduction of Custom Media Download Control for each chat
  • Integration of WhatsApp Old UI Style (MOD Settings > Home > Header > Home UI Style)
  • Enhancement of Anti-Ban Protection
  • Activation of the New Settings UI
  • Implementation of the Media Preview Feature
  • Enablement of Adjust Group Permissions
  • Restoration of Original Tabs Order upon return
  • Facilitation of Multiple Accounts on the Same Devices
  • Introduction of About With Expiry options (24hr, 3 Days, 1 Week)
  • Provision of an option to Approve New Group Members before joining
  • Activation of Create Profile @Username, pending Server Activation
  • Inclusion of an option to Add Email Address to Your Account (Settings > Account)
 • Bug Fixes:
  • Rectification of Search In Calls functionality
  • Resolution of IOS14 Entry Style issue
  • Elimination of Crash occurrences on certain devices
  • Correction of Anti-View Once Issues
  • Rectification of Crash on Older Devices
  • Resolution of Storage Issue in Android 14
  • Elimination of Space during scrolling in some UI
  • Correction of Rounded Entry Recording Audio issue
  • Rectification of Swipe Row Features Not Working
  • Resolution of Bubble Bottom Bar Random Crash
  • Correction of Hide View Status on Some Phones
  • Resolution of Android 14+ Theme Download Issue
  • Rectification of Android 14+ Backup/Restore Issue
  • Correction of Custom Privacy for Business Chats
  • Resolution of Screen Share Button Color in Calls
  • Rectification of Backup/Restore Issues in Android 13+
  • Correction of Crash in Calls History on Some Phones
  • Resolution of Date Bubble Not Showing Clearly When Scrolling
  • Correction of Some Text Not Showing On White Theme During Calls
 • Miscellaneous:
  • Adjustment to prioritize Ghost Mode over Custom Privacy
  • Various other fixes and improvements in privacy features

Related Topics:

Download WhatsApp Plus V17.60 Versi Terbaru (oleh AlexMods | HeyMods): Mode Hantu – Diperbarui pada Dec. 2023 [ID]

WhatsApp Plus

WhatsApp Plus

Terbaru Diperbarui: 1 Hari yang lalu | Ukuran: 75.6MB | Situs Web Resmi: whatsplusdescargar.app

AlexMods | HeyMods sekali lagi menampilkan kreativitas yang luar biasa dalam WhatsApp Plus V17.60. Pembaruan terbaru ini membawa berbagai perubahan, menampilkan lebih dari 25 fungsionalitas baru dan mengatasi lebih dari 50 bug historis, memastikan pengalaman WhatsApp Plus yang lebih stabil dan mulus. Pada teks berikutnya, kita akan fokus pada perubahan paling mencolok yang diperkenalkan dalam pembaruan ini – Mode Hantu.

Terbaru WhatsApp Plus 17-60

WhatsApp Plus Mode Hantu

Ketika Anda mengaktifkan Mode Hantu, tidak ada yang dapat melacak penggunaan dinamis WhatsApp Plus Anda. Ini berarti bahwa Mode Hantu dapat menciptakan suasana bagi kontak Anda seolah-olah Anda sedang offline dan belum menerima pesan apa pun. Status terakhir terlihat dibekukan, pesan yang dibuka tidak lagi menunjukkan centang ganda biru, dan Anda dapat melihat status orang lain secara diam-diam.

Bagi pengguna yang mengutamakan privasi, ini tanpa ragu adalah berita baik. Anda tidak perlu lagi mengonfigurasi secara terpisah apakah akan menampilkan status terakhir terlihat dan centang ganda biru. Cukup klik ikon hantu di sudut kanan atas untuk mengaktifkan Mode Hantu dan mencapai efek ini.

Selain Mode Hantu yang disorot, WhatsApp Plus Pembaruan Terbaru memiliki banyak fitur baru yang menunggu Anda jelajahi. Anda dapat dengan cepat mengetahui tentang perubahan melalui catatan pembaruan di bawah ini! Sekarang adalah waktu yang tepat untuk download WhatsApp Plus V17.60 – letakkan diri Anda di garis depan untuk mengalami fitur terbaru.

WhatsApp Plus V17.60 Catatan Perubahan untuk Pembaruan Dasar 2.23.23.78:

 • Fitur Baru:
  • Integrasi Mode Hantu
  • Penambahan fitur Lihat Riwayat Edit Pesan
  • Penambahan opsi Tampilkan/Sembunyikan Ikon Mode Hantu
  • Implementasi opsi untuk menampilkan Ikon Malam/Cahaya di layar utama
  • Pengenalan Kontrol Unduhan Media Kustom untuk setiap obrolan
  • Integrasi Gaya Antarmuka Pengguna Lama WhatsApp (Pengaturan MOD > Beranda > Header > Gaya Antarmuka Pengguna Beranda)
  • Peningkatan Proteksi Anti-Ban
  • Aktivasi Antarmuka Pengguna Pengaturan Baru
  • Implementasi Fitur Pratinjau Media
  • Aktivasi Penyesuaian Izin Grup
  • Restorasi Urutan Tab Asli setelah kembali
  • Fasilitasi Beberapa Akun pada Perangkat yang Sama
  • Pengenalan Opsi Tentang dengan masa berlaku (24 jam, 3 Hari, 1 Minggu)
  • Penyediaan opsi untuk Menyetujui Anggota Grup Baru sebelum bergabung
  • Aktivasi Buat Profil @NamaPengguna, menunggu Aktivasi Server
  • Penambahan opsi untuk Menambahkan Alamat Email ke Akun Anda (Pengaturan > Akun)
 • Perbaikan Bug:
  • Perbaikan fungsionalitas Pencarian dalam Panggilan
  • Resolusi masalah Gaya Entri IOS14
  • Penghapusan kejadian Crash pada beberapa perangkat
  • Koreksi Masalah Anti-Lihat Sekali
  • Perbaikan Crash pada Perangkat Tua
  • Resolusi Masalah Penyimpanan di Android 14
  • Penghapusan Spasi saat menggulir dalam beberapa Antarmuka Pengguna
  • Koreksi Masalah Perekaman Audio dengan Entri Bundar
  • Perbaikan Fitur Pemotongan Baris yang Tidak Berfungsi
  • Resolusi Crash Acak Bar Bawah Gelembung
  • Koreksi Sembunyikan Status Tampil pada Beberapa Ponsel
  • Resolusi Masalah Unduhan Tema Android 14+
  • Perbaikan Masalah Cadangan/Pemulihan Android 14+
  • Koreksi Privasi Kustom untuk Obrolan Bisnis
  • Resolusi Warna Tombol Berbagi Layar dalam Panggilan
  • Perbaikan Masalah Cadangan/Pemulihan di Android 13+
  • Koreksi Crash pada Riwayat Panggilan di Beberapa Ponsel
  • Resolusi Bulatan Tanggal yang Tidak Terlihat Jelas Saat Digulir
  • Koreksi Beberapa Teks yang Tidak Terlihat pada Tema Putih Selama Panggilan
 • Lain-lain:
  • Penyesuaian untuk memberikan prioritas Mode Hantu daripada Privasi Kustom
  • Berbagai perbaikan dan peningkatan lainnya dalam fitur privasi

Topik Terkait:

WhatsApp Plus V17.57 İndir: Hata çözüldü!

WhatsApp Plus

WhatsApp Plus

Resmi internet sitesi: whatsplusdescargar.app

WhatsApp Plus hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın

AlexMods | HeyMods yakın zamanda WhatsApp Plus’ın en son sürümünü yayınladı – WhatsApp Plus V17.57! Bu sürüm, orijinal WhatsApp 2.23.18.79 temel alınarak geliştirilmiştir ve kullanıcıların orijinal WA deneyiminden sapmadan tanıdık ve bağlantıda kalmalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu sürümün odak noktası, WhatsApp Plus istikrarlı çalışmasını sürdürmek ve çeşitli sorunları düzelterek kullanıcı geri bildirimlerini ele almaktır.

Indir WhatsApp Plus 17-57
 • Hata düzeltmesi: sürüm güncel değil
  • WhatsApp Plus kullanırken, bazı kullanıcılar mevcut sürümün süresinin dolduğuna dair bir uyarıyla karşılaşabilir; bu, kullandıkları WhatsApp Plus sürümünün artık en son sürüm olmadığı veya desteklenmediği anlamına gelir. Bu sorunu çözmek için AlexMods | HeyMods ekibi işlevselliği geliştirmek, hataları düzeltmek, performansı ve güvenliği geliştirmek ve en yeni işletim sistemleri ve cihazlarla uyumluluğu sağlamak için güncellemeler yaptı.

WhatsApp Plus sürümünün süresinin dolduğuna dair bir uyarı alırsanız, en iyi kullanıcı deneyiminden yararlanmak ve en yeni özellikler ile optimizasyonları elde etmek için mümkün olan en kısa sürede en son sürüme güncellemeniz önemle tavsiye edilir. Süresi dolmuş bir sürüm istemi almasanız bile, yeni sürümler genellikle daha kararlı olduğundan, WhatsApp Plus’ın en son sürümüne güncelleme yapmak yine de akıllıca bir seçimdir.

Kullanıcı deneyimine ve fonksiyon optimizasyonuna önem veren kullanıcılar için WhatsApp Plus son sürümü kaçırılmaması gereken bir seçim. WhatsApp Plus hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu web sitesini ziyaret edebilirsiniz! En sorunsuz kullanıcı deneyimi için WhatsApp Plus V17.57’yi şimdi indirin!

Bu makaleyle ilgili konular

WhatsApp Plus V9.90 İndir: Harika Güncelleme!

WhatsApp Plus

WhatsApp Plus Yetkilisi

Resmi Internet Sitesi: whatsplusdescargar.app

WhatsApp Plus hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın

Resmi Duyuru: WhatsApp Plus V9.90 şimdi kullanılabilir durumda! WhatsApp Plus’ın bu son güncellemesinde, geliştirme ekibimiz sadece WhatsApp Plus’ın stabilitesini korumakla kalmayıp aynı zamanda geçmiş sorunları da düzeltti ve birçok heyecan verici yeni özellik ekledi. Bu, WhatsApp Plus’ın neden bu kadar parlak olduğunu ve kaç kullanıcıyı cezbettiğini açıklıyor. Şimdi, birlikte keşfetmeye başlayalım WhatsApp Plus V9.90’ın getirdiği değişiklikleri!

Indir WhatsApp Plus 9-90

Ana Güncelleme: Hayalet Modu

Daha önce WhatsApp veya modlarında Hayalet Modu bulunmuyordu. Ancak WhatsApp Plus V9.90’a güncellediğinizde, artık bu özelliğin tadını çıkarabilirsiniz. Hayalet Modu etkinleştirildiğinde, kimse aktivitelerinizi göremez. Son görüldü bilginiz donar, diğerleri size mesaj almadığınızı düşünecek, açılan mesajlar mavi tik göstermeyecek ve siz statüleri gizlice görüntüleyebileceksiniz.

Kısacası, Hayalet Modu ile gizlilik ayarlarınızı adım adım düzenlemenize gerek kalmaz. Artık Hayalet Modu’nu tek tıklamayla etkinleştirebilir ve WhatsApp aktivitenizin hiçbir temas tarafından fark edilmemesini sağlayabilirsiniz.

Bu özel özelliğin yanı sıra, WhatsApp Plus V9.90 için aşağıdaki güncelleme günlüklerinin de sizi ilgilendirebileceğini düşünebilirsiniz:

Yeni Özellikler:

 • Her sohbet için özel medya indirme kontrolü eklendi
 • Eski WhatsApp kullanıcı arayüzü stili eklendi (PlusMods > Ana Sayfa > Başlık > Ana Sayfa UI Stili)
 • Mesaj düzenleme geçmişini görüntüleme eklendi (V9.90 yüklendikten sonra)
 • Eklenenler: Anti-ban iyileştirmelerini güçlendirme

Etkinleştirilen Özellikler:

 • Aynı cihazda birden çok hesabı etkinleştirme
 • Grup izinlerini ayarlama yeteneğini etkinleştirme
 • Yeni Ayarlar kullanıcı arayüzünü etkinleştirme
 • @kullanıcı_adı ile profil oluşturma ve sunucu etkinleştirmeyi bekleme yeteneğini etkinleştirme
 • Hesabınıza e-posta adresi eklemenizi sağlama yeteneğini etkinleştirme (Ayarlar > Hesap)
 • Yeni grup üyelerini katılmadan önce onaylama seçeneğini etkinleştirme
 • Medya önizleme özelliğini etkinleştirme
 • Orijinal sekme sırasına dönme yeteneğini etkinleştirme
 • Aydınlık/karanlık mod seçeneklerini PlusMods > PlusThemes’e taşıma

Düzeltmeler:

 • İş sohbetleri için özel gizlilik sorunlarını düzeltme
 • Kaydırma sırasında tarih balonlarının belirsiz görüntüsünü düzeltme
 • Aramalarda ekran paylaşım düğmesinin rengini düzeltme
 • Beyaz tema sırasında aramalarda kısmi metin görüntüleme sorununu düzeltme
 • Genel hata düzeltmeleri

Denemli iyileştirmelerle söylenmelidir ki, WhatsApp Plus V9.90 önemli bir dizi güncelleme getiriyor. Bu değişiklikler, WhatsApp Plus için yeni bir kilometre taşını işaret ediyor. Bu keyifli özelliklere ek olarak, keşfetmeyi bekleyen daha fazla sürpriz var! WhatsApp Plus V9.90 İndir ve şimdi bu keşfe dalın, daha kullanıcı dostu teknolojiyi deneyimleyin.

Bu Makale Aşağıdaki Konuları İçerir:

WhatsApp Plus V17.55 Download: What is New?

WhatsApp Plus

WhatsApp Plus

Website: whatsplusdescargar.app

Click here for more information about WhatsApp Plus

WhatsApp Plus V17.55 doesn’t aim to bring a sea change for users. In this WhatsApp Plus update, AlexMods | HeyMods is more concerned with keeping WhatsApp Plus stable:

WhatsApp Plus Download V17.55
 • Fixed: Version Expired
  • With this fix, you can wave goodbye to concerns about version expiration. You can now enjoy WhatsApp Plus without interruptions, crashes, or errors. It adds to the overall stability of the app, ensuring a smoother experience.
 • Improved: Anti-Ban Protection
  • The update enhances the app’s anti-ban features, fortifying your security. It includes patches that safeguard against potential vulnerabilities, shielding your data and messages from threats like account suspension or bans.

Why Update WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus updates ensure that users keep in touch with their friends without any interruptions or lag. With every update, WhatsApp Plus ensures that you have access to the latest features, better performance and enhanced security. Moreover, the updated WhatsApp Plus is optimized for compatibility with different Android versions, allowing WhatsApp Plus to work properly on your device.

WhatsApp Plus V17.55 Details:

NameWhatsApp Plus APK
Version17.55
Size70 MB
System RequirementsAndroid 4.0 or Above

In summary, these updates prove that WhatsApp Plus is committed to providing its users with a reliable, secure and feature-rich messaging platform. After all, whether you’re looking for advanced customisability, additional privacy options, or exciting new themes, WhatsApp Plus V17.55 has you covered. Update to WhatsApp Plus latest version today via the download link on this official website to enjoy these enhancements and explore a world of possibilities.

WhatsApp Plus V9.82 İndir: Her Şey Bir Arada Çözüm

WhatsApp Plus

WhatsApp Plus Resmi

Resmi site: whatsplusdescargar.app

WhatsApp Plus hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın

WhatsApp Plus V9.82, işlevselliğinde köklü değişiklikler yerine daha ince iyileştirmeler yaparak nazik ve sessiz bir çisenti gibidir. Daha eski WhatsApp Plus sürümlerinde bulunan sorunları titizlikle ele alır, daha düzgün, daha güvenli ve özelliklerle dolu bir sohbet deneyimi sunar. Ancak, kesinlikle WhatsApp Plus V9.82’yi kaçırmak istemezsiniz:

WhatsApp Plus V9.82 Indir
 1. Düzeltildi: Bazı sohbetler/gruplarda rastgele çökme sorunu
  • Bazı kullanıcılar talihsiz bir durumla karşılaşmış olabilir: grup sohbetleri aniden çöküyor ve sizi uygulamadan çıkmaya zorluyor. Bazıları hatta sohbet kayıtlarını kaybetmiş olabilir. Ancak WhatsApp Plus V9.82, bu kullanıcılara umut getiriyor. Basitçe WhatsApp Plus V9.82’yi indirin ve kurun, bu sorun etkili bir şekilde çözülür.
 2. Düzeltildi: Hikaye açarken çökme sorunu
  • WhatsApp Plus Hikayesi göndermeye çalışırken uygulamanın gecikmesine neden olmak oldukça sinir bozucu olabilir, değil mi? İşte bu yüzden WhatsApp Plus V9.82 bu sorunu çözmek için yayınlandı. Kullanıcılar artık WhatsApp Plus Hikayelerini gönderirken veya görüntülerken gecikme endişesi yaşamak zorunda değiller.

Yukarıda bahsedilen bu iki iyileştirmenin yanı sıra, WhatsApp Plus V9.82 ayrıca çeşitli küçük sorunları da düzeltir. Bu, WhatsApp Plus için küçük bir adım olabilir, ancak kullanıcı deneyimi açısından önemli bir sıçrama anlamına gelir. Daha iyi performans, geliştirilmiş gizlilik koruması veya daha fazla özelleştirme seçeneği olsun, WhatsApp Plus V9.82, kullanıcılara yeni bir üst düzey iletişim deneyimi sunar ve sohbet hayatınıza tazelik ve kolaylık katar.

WhatsApp Plus V9.82 Terbaru: Solusi All-in-One

WhatsApp Plus

WhatsApp Plus

Situs web: whatsplusdescargar.app

Klik disini untuk info lebih lanjut tentang WhatsApp Plus

WhatsApp Plus V9.82 lebih seperti gerimis lembut dan sunyi, membuat perbaikan halus dalam fungsionalitas daripada mengenalkan perubahan drastis. Ini secara detail mengatasi masalah yang ditemukan dalam versi-versi sebelumnya dari WhatsApp Plus, memberikan pengalaman obrolan yang lebih halus, lebih aman, dan kaya fitur. Namun, Anda pasti tidak ingin melewatkan WhatsApp Plus V9.82:

WhatsApp Plus V9.82 Terbaru
 • Diperbaiki: Crash acak dalam beberapa obrolan/grup
  • Beberapa pengguna mungkin mengalami situasi yang tidak menguntungkan: obrolan grup tiba-tiba crash, memaksa Anda untuk keluar dari aplikasi. Beberapa mungkin bahkan kehilangan catatan obrolan mereka. Tetapi WhatsApp Plus V9.82 membawa harapan bagi pengguna ini. Cukup unduh dan instal WhatsApp Plus V9.82, dan masalah ini akan diatasi dengan efektif.
 • Diperbaiki: Crash saat membuka Cerita
  • Menyebabkan aplikasi melambat saat mencoba memposting Cerita WhatsApp Plus bisa sangat frustrasi, bukan? Itulah mengapa WhatsApp Plus V9.82 dirilis untuk mengatasi masalah ini. Pengguna tidak perlu lagi khawatir tentang lag saat memposting atau melihat Cerita WhatsApp Plus.

Selain dua perbaikan yang disebutkan di atas, WhatsApp Plus V9.82 juga memperbaiki berbagai masalah kecil lainnya. Meskipun ini mungkin merupakan langkah kecil ke depan untuk WhatsApp Plus, ini merupakan lonjakan signifikan dalam hal pengalaman pengguna. Baik itu kinerja yang lebih baik, perlindungan privasi yang ditingkatkan, atau lebih banyak opsi kustomisasi, WhatsApp Plus V9.82 memberikan pengalaman komunikasi tingkat tinggi yang baru bagi pengguna, menghadirkan kesegaran dan kenyamanan ke dalam kehidupan obrolan Anda.

WhatsApp Plus V9.82 Download: All-in-One Solution

WhatsApp Plus

WhatsApp Plus

Website: whatsplusdescargar.app

Click here for more information about WhatsApp Plus

WhatsApp Plus V9.82 is more like a gentle, silent drizzle, making subtle improvements in functionality rather than introducing drastic changes. It meticulously addresses issues found in older versions of WhatsApp Plus, delivering a smoother, safer, and feature-rich chat experience. However, you definitely wouldn’t want to miss WhatsApp Plus V9.82:

WhatsApp Plus V9.82 Download
 • Fixed: Random crash in some chats/groups
  • Some users may have encountered an unfortunate situation: group chats suddenly crashing, forcing you to exit the app. Some may have even lost their chat records. But WhatsApp Plus V9.82 brings hope to these users. Simply download and install WhatsApp Plus V9.82, and this problem is effectively resolved.
 • Fixed: Crash when opening Story
  • Causing the app to lag when trying to post a WhatsApp Plus Story can be quite frustrating, right? That’s why WhatsApp V9.82 has been released to address this issue. Users no longer have to worry about lag when posting or viewing WhatsApp Plus Stories.

In addition to these two improvements mentioned above, WhatsApp Plus V9.82 also fixes various minor issues. While this may be a small step forward for WhatsApp Plus, it’s a significant leap in terms of user experience. Whether it’s improved performance, enhanced privacy protection, or more customization options, WhatsApp Plus V9.82 brings users a new high-level communication experience, injecting freshness and convenience into your chat life.

Download WhatsApp Plus V17.52: New Features, New Excitement

WhatsApp Plus

WhatsApp Plus

Website: whatsplusdescargar.app

Click here for more information about WhatsApp Plus

WhatsApp Plus V17.52 – The WhatsApp Plus V17.52, launched by AlexMods | HeyMods, is not only the latest version in the development of WhatsApp Plus but also a significant milestone injecting new vitality into this WhatsApp Mod. In this latest version, WhatsApp Plus V17.52 successfully addresses two major issues, providing users with a refreshed experience:

download whatsapp plus v17.52
 1. Temporary Bans Issue:

Due to violations of usage terms, such as sending spam, engaging in abusive behavior, or using WhatsApp for illegal activities, your account might get temporarily banned. However, with WhatsApp Plus V17.52, you can quickly overcome temporary bans by following these steps:

 • Perform a complete backup (Mods settings + WA settings).
 • Uninstall the WA Mod version.
 • Install the V17.52 update.
 • Register and verify your number via SMS.
 • Restore the backup.

After completing these steps, you can bypass the temporary ban and resume using the latest version of WhatsApp Plus. It’s worth noting that you should adhere to the usage terms afterward to avoid a permanent ban.

download whatsapp plus blue
 1. Unknown Error Occurrence:

Sometimes, you may encounter unknown errors (as shown in the image below). The good news is that in WhatsApp Plus V17.52, all of this has been resolved. Therefore, for anyone facing this issue, all you need to do is update WhatsApp Plus to the latest version to bid farewell to this problem!

download whatsapp plus latest version
In summary:

The latest version of WhatsApp Plus focuses on enhancing the application’s performance and stability, ensuring that users won’t experience lags or crashes during usage. This means that users can smoothly enjoy various WhatsApp Plus features without worrying about performance issues. Likewise, it signifies the continuous progress and innovation of this WA Mod, bringing users a more powerful, stable, and feature-rich version. If you wish to experience the latest WhatsApp Plus, consider upgrading to V17.52 now and feel the new energy and fun it brings!

Descargar WhatsApp Plus